Burn-out preventie: optimaal welzijn van werknemers

Even samenvatten

Binqy is een online platform dat is ontworpen om organisaties in staat te stellen het stressniveau van hun werknemers effectief te beheren en burn-out te voorkomen. De oplossing van Binqy is gebaseerd op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek en stelt organisaties, teams en individuen in staat om een positieve en evenwichtige werkomgeving te creëren die welzijn en prestaties ondersteunt. Binqy biedt korte maar diepgaande welzijns beoordelingen gericht op burn-out preventie, stressmanagement en het bevorderen van het algehele welzijn.

Logo Binqy
Welkom terug

De rol van de werkgever

Burn-out voorkomen als werkgever

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van burn-outs bij hun werknemers. Het is essentieel dat werkgevers zich bewust zijn van de uitdagingen die werknemers ervaren en wat ze kunnen doen om hen te ondersteunen. Maar wat kan een werkgever eigenlijk doen bij burn-outs op de werkvloer en bij de preventie van burn-outs?

Binqy biedt werkgevers en organisaties een wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor burn-out preventie en het monitoren van werknemerswelzijn. Welzijnsbeoordelingen als preventieve maatregel bieden relevante inzichten om werknemers beter te laten presteren, welzijn te verhogen en kosten aan stress en burn-out te verlagen.

De fundamenten van Binqy

Onze aanpak bij burn-out preventie

Anonimiteit

Binqy beschouwt anonimiteit van de medewerkers als een essentieel onderdeel van het succes. Daarom gebruikt Binqy altijd anonimiteit, waardoor een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin medewerkers open en eerlijk kunnen zijn. Zo kunnen ze zich op hun gemak voelen terwijl ze werken aan hun welzijn en tegelijkertijd eerlijke feedback geven aan de organisatie.

Wilmar Schaufeli

Wetenschappelijk bewezen

Binqy werkte samen met Prof. dr. Wilmar Schaufeli, een wereldwijd bekende expert op het gebied van burn-out. Samen met zijn expertise en data is de Binqy methode voor burn-out preventie ontwikkeld en wetenschappelijk gevalideerd.

Klik hier om meer te lezen over de wetenschap ->

Strategic insights & tailored interventions

Binqy offers a complete understanding from the inside-out using personalized and aggregated scores and data-points. These insights allow for data-driven and science-based measures that improve stress management and performance optimization for both employees, teams and managers. Such as personalized feedback and access to professional support and psychologists.

Photo Kim

Strategische inzichten &
interventies op maat

Binqy biedt diepgaande inzichten via gepersonaliseerde scores en datapunten. Dit leidt tot data-gedreven en op wetenschap gebaseerde maatregelen die stressbeheer en prestatieoptimalisatie verbeteren voor werknemers, teams en managers. Denk aan persoonlijke feedback en toegang tot professionele ondersteuning en psychologen.

Wilmar Schaufeli
Photo Kim

Binqy's doelgroep

Binqy: Voor Iedereen Op Jouw Werkplek

Individuen

Beheers je stresslevels
Controleer je welzijn
Reflecteer & behoud een referentiepunt
Leer jezelf beter kennen

Team & Teamleiders

Verbeterde samenwerking en teamwerk
Weet wat er in je team gebeurt
Stimuleer open communicatie
Maximaliseer productiviteit & geluk

HR & Organisaties

Organisatorische burnout risico- & welzijnsscores
De hoofdoorzaken van stress en burn-out begrijpen
Vergelijk risicofactoren tussen afdelingen
Verminder verzuim en bespaar kosten

Het Binqy proces

4 stappen voor meer welzijn op de werkplek

1. Start Reflecting

In-depth insights

The path towards improved well-being and reduced excessive stress begins with reflection. This crucial step involves assessing and analyzing your employee's well-being by identifying any imbalances between stressors and energy sources. This will be done through very short weekly surveys that will only take your employees 20 seconds to complete.

Mobile screenshot

2. Become Conscious

Binqy provides your employees with valuable feedback and insights that will help them understand which areas can be improved and which are already going well. In addition, this feedback will provide them with all the necessary guidance in the form of concrete call-to-actions to improve their well-being.

Binqy dashboardMobile score

3. Take Action

Gain access to professional support, including psychologists, who can provide guidance and assistance, tailored to the specific needs of your employees. Moreover, your employees can make use of additional interventions designed to help them navigate challenges and improve their overall well-being.

Binqy dashboardBook a consult - mobile

4. Optimize Well-Being

Your employees will be rewarded for reflecting and working on their well-being. By filling in the surveys, your employees can collect and save BinqyCoins, which can be spent on rewards (activities, products, services) provided by the organization.

Mobile dashboard

1. Start Reflecting

In-depth insights

Binqy’s surveys only take 20 seconds to complete and will be sent to all your employees directly through mail, WhatsApp or slack, which will provide you with reliable longitudinal data. Binqy’s surveys help you gain scientific and specific insights in your employees’ engagement, eNPS scores, and much more.

Mobile screenshot

2. Become Conscious

By aggregating the data and insights gathered, you gain a holistic view of your employees' well-being and energy levels. This awareness allows you to identify challenges, patterns, trends, and areas of concern or success within the organization. Moreover, It helps leaders and decision-makers become more conscious of the factors that influence employee well-being and engagement.

Binqy dashboardMobile score

3. Take Action

Feedback received through the Binqy platform provides your teams and managers with valuable and real-time information to guide interventions and improvements. With multi-level insights, professional support, and concrete call-to-actions, your organization can immediately address that can be improved.

Binqy dashboardBook a consult - mobile

4. Reward

Recognizing the efforts and contributions of employees is an essential aspect of maintaining a positive work culture. Even small gestures, such as acknowledging achievements or providing incentives, can make a big difference in employee motivation, satisfaction and engagement. You determine the reward, Binqy ensures seamless facilitation for its delivery to your employees.

Mobile dashboard

De weg naar meer welzijn en minder overmatige stress begint bij reflectie. Deze cruciale stap omvat het beoordelen en analyseren van het welzijn van uw werknemers door het identificeren van een onbalans tussen stressoren en energiebronnen. Dit gebeurt aan de hand van zeer korte wekelijkse surveys die uw werknemers in slechts 20 seconden kunnen invullen.

Mobile screenshot
Personalized surveys

Binqy geeft je werknemers waardevolle feedback en inzichten waarmee ze begrijpen welke gebieden nog kunnen worden verbeterd en welke al goed gaan. Bovendien geeft deze feedback werknemers alle nodige begeleiding in de vorm van concrete 'call-to-actions' om hun welzijn te verbeteren.

Mobile scoreScreenshot Become Conscious
Mobile screenshot rewards
Binqy Dashboard

Je medewerkers worden beloond voor het reflecteren op en werken aan hun welzijn. Door het invullen van de surveys kunnen je medewerkers BinqyCoins verzamelen, die kunnen worden besteed aan beloningen (activiteiten, producten, diensten) die door de organisatie worden aangeboden.

Book a consult - mobileScreenshot Take Action

Krijg toegang tot professionele ondersteuning, waaronder psychologen, die begeleiding en hulp kunnen bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van uw werknemers. Bovendien kunnen uw werknemers gebruikmaken van aanvullende interventies die ontworpen zijn om hen te ondersteunen bij het omgaan met uitdagingen en het verbeteren van hun algehele welzijn.

Binqy's surveys duren slechts 20 seconden om in te vullen en worden direct via mail, WhatsApp of Slack naar al je medewerkers gestuurd, waardoor je over betrouwbare longitudinale data beschikt. De surveys van Binqy resulteren in wetenschappelijke en specifieke inzichten in de betrokkenheid van je werknemers, eNPS-scores en nog veel meer.

Mobile screenshot

Door de verkregen gegevens en inzichten samen te voegen, krijg je een holistisch beeld van het welzijn en de energieniveaus van je werknemers. Dit bewustzijn stelt je in staat om uitdagingen, patronen, trends, aandachtspunten of succesgebieden binnen de organisatie te identificeren. Bovendien maakt het leiders en besluitvormers bewuster van de factoren die van invloed zijn op het welzijn en de betrokkenheid van werknemers.

Mobile scoreScreenshot Become Conscious
Mobile screenshot rewards
Binqy Dashboard

Het erkennen van de inspanningen en bijdragen van werknemers is een essentieel aspect voor het behoud van een positieve werkcultuur. Zelfs kleine gebaren, zoals het erkennen van prestaties of het geven van stimulansen, kunnen een groot verschil maken in de motivatie, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Jij bepaalt de beloning, Binqy zorgt ervoor dat deze zonder problemen bij je werknemers terecht komt.

Book a consult - mobileScreenshot Take Action

Feedback die je ontvangt via het Binqy platform voorziet je teams en managers van waardevolle en actuele informatie waarmee interventies en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Met inzichten op meerdere niveaus, professionele ondersteuning en concrete 'call-to-actions' kan je organisatie direct aanpakken wat nog verbeterd kan worden.

Referenties

Wat zeggen onze klanten over ons

Ons bedrijf maakt sinds enkele maanden gebruik van Binqy, en ik moet bekennen dat ik aanvankelijk sceptisch was. Maar ik ben aangenaam verrast door de enthousiaste reacties van onze medewerkers. Binqy is gemakkelijk te gebruiken en het dashboard biedt waardevolle inzichten in het welzijn van onze teams.

Amanda Lock
Finance & HR Director

De kracht van Binqy ligt in het gebruiksgemak en de laagdrempeligheid van de korte metingen, gecombineerd met de wetenschappelijke onderbouwing. De regelmatige korte metingen geven een betrouwbaar beeld van het mentale welzijn over de tijd en geven daarmee inzicht in de stressfactoren en energiebronnen die binnen onze organisatie aanwezig zijn.

Monique Pluijmers
People & Culture Business Partner
Intal

Het is een geweldige ervaring om met Binqy te werken. Binqy stelt ons in staat om op een veilige en behulpzame manier aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid binnen het team. De anonimiteit van het proces en de inzichten zorgen voor een evenwichtigere en gezondere werkomgeving.

Laura Di Santolo
Managing Director
Forward inc

Input voor verbeter mogelijkheden en de resultaten bieden ruimte voor goede gesprekken over ervaren werkdruk. Door het verder versterken van de reeds aanwezige hulpbronnen in de organisatie kun je bovendien op organisatieniveau 'talentgericht' werken aan het preventief verminderen van stress- en burn-out klachten. Binqy biedt niet alleen individuele collega's een tool om hun eigen werkdruk te monitoren, maar biedt organisaties ook een effectieve en goed onderbouwde managementtool om mentale veerkracht bespreekbaar te maken en te vergroten.

Monique Pluijmers
People & Culture Business Partner
Intal

We steunen Binqy's missie om burn-outs te bestrijden en zijn ervan overtuigd dat deze tool een positief verschil heeft gemaakt in onze aanpak van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

Amanda Lock
Finance & HR Director

Het werken met Binqy is erg prettig omdat het voelt alsof ze het monitoren van de geestelijke gezondheid van onze medewerkers volledig uit handen nemen.

Erik van der Horst
HR- and International manager
Uni partners

Zeg hallo tegen een blijer
en gezonder team

Boek een Demo