Wetenschap

JDR-MoDEl

Het fundamentele model

Het Job Demands-Resources (JD-R) Model is een zeer gewaardeerd wetenschappelijk model ontwikkeld door onderzoeker Wilmar Schaufeli en anderen. Dit model verdeelt werkomstandigheden in twee hoofdcategorieën: job demands (stressoren), wat fysieke en emotionele uitdagingen zijn die men in de functie tegenkomt, en job resources (energiebronnen), de ondersteunende factoren die helpen bij het verminderen van stress en het bereiken van doelen. Bovendien spelen persoonlijke factoren en leiderschap een bemiddelende rol in de relatie tussen deze categorieën. Dat betekent dat ze een directe invloed hebben op hoe deze stressoren en energiebronnen zich tot elkaar verhouden.

Persoonlijke factoren verwijzen naar individuele kenmerken, eigenschappen en ervaringen die beïnvloeden hoe individuen stressoren en energiebronnen waarnemen en erop reageren. Deze factoren kunnen persoonlijkheidskenmerken, copingstrategieën, zelfeffectiviteit en werkattitudes omvatten. Effectieve leiders ondersteunen en begeleiden werknemers en bevorderen hulpbronnen zoals autonomie en sociale steun. Dit draagt bij aan lagere stressniveaus.

In omstandigheden waar stressoren hoog zijn en energiebronnen laag, komen stress en burn-out veel voor. Door energiebronnen te verbeteren, kan de negatieve impact van veeleisende werkomstandigheden worden verzacht, waardoor motivatie en werkbetrokkenheid worden bevorderd. Met andere woorden: het draait allemaal om een gezonde balans.

JDR-model
Werksituatie
Stressoren
Leiderschap
Persoonlijke Factoren
Energiebronnen
Energieniveaus
Werkbevlogenheid
Burn-out
Resultaten

Positief:
- Gezondere werkgewoonten
- Optimale prestaties
- Vitaliteit
- Productiviteit
- Werktevredenheid
- Bevlogenheid

Negatief:
- Ongezonde werkgewoonten
- Ondermaatse prestaties
- Uitputting
- Afgenomen productiviteit
- Werkontevredenheid
- Personeelsverloop

The binqy methode

Werk en welzijn in balans brengen

In samenwerking met onze partners Wilmar & Elco Schaufeli is de Binqy Methode ontwikkeld, gebaseerd op het Job Demands-Resources Model (JD-R Model). De Binqy Methode meet de elementen van het JD-R model op een innovatieve, eenvoudigere en effectievere manier.

Wat normaal gesproken een serieuze inspanning van jouw medewerkers vereist, is nu mogelijk in slechts 20 seconden per survey op wekelijkse basis, resulterend in:

Betrouwbare longitudinale data

Real-time inzicht in het welzijn van werknemers, het niveau van betrokkenheid en andere relevante factoren. Door op regelmatige basis feedback te vergaren, kunnen organisaties trends identificeren en onmiddellijk reageren op bepaalde kwesties, wat leidt tot snellere interventies en verbeteringen.

Wendbaarheid & responsiviteit

Traditionele jaarlijkse onderzoeken slagen er niet in om de dynamische aard van organisatieomgevingen vast te leggen. Wekelijkse metingen stellen organisaties in staat om zich aan te passen en snel te reageren op veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen. Zo kunnen ze de nodige aanpassingen doen om de tevredenheid en productiviteit van hun werknemers te verhogen.

Minder survey vermoeidheid

Lange jaarlijkse surveys kunnen overweldigend zijn en leiden tot survey-moeheid bij werknemers. Als er vaak lange surveys worden afgenomen, kunnen werknemers het gevoel krijgen dat ze worden belast door de hoeveelheid vragen of interesse verliezen in het geven van weloverwogen en eerlijke antwoorden. Kortere surveys zijn beter hanteerbaar, waardoor de kans op survey-moeheid afneemt en er meer wordt deelgenomen.

Werknemersbetrokkenheid

Door werknemers een vast platform te bieden om hun feedback te delen, bevorderen organisaties een cultuur van betrokkenheid en stellen ze werknemers in staat om actief deel te nemen aan het vormgeven van hun werkomgeving. Dit zal op zijn beurt het moreel en de werktevredenheid van werknemers verbeteren.

Constante verbetering

Wekelijkse surveys bevorderen een continue verbeteringsmentaliteit binnen organisaties. Door continu feedback en inzichten te verzamelen, kunnen organisaties de progressie bijhouden, de impact van geïmplementeerde veranderingen evalueren en gebieden voor verdere verbetering identificeren. Deze iteratieve aanpak maakt voortdurende verbeteringen mogelijk en zorgt ervoor dat de organisatie blijft inspelen op de behoeften en verwachtingen van werknemers.

Praktisch toepasbare inzichten

Wekelijkse pulse surveys genereren meer gerichte en specifieke gegevens dankzij hun kortere formaat. Door de kortere vragen kunnen organisaties precieze feedback verzamelen over bepaalde interessegebieden, zoals de samenwerking binnen het team, de effectiviteit van het management of het welzijnsniveau.

De methode uitgelegd

Wat Binqy onderzoekt binnen jouw organisatie

Binqy's methode onderzoekt de balans tussen drie hoofdcategorieën: Stressoren, Energiebronnen en Persoonlijke Factoren. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van de vele onderwerpen die Binqy voor je meet!

Stressoren

Tijdsdruk

- Werkdruk
- Onderbelasting
- Balans werk/privé

Organisatorische factoren

- Baanonzekerheid
- Ongewenst gedrag

Type werk

- Sociale isolatie
- Mentale en fysieke belasting

Energiebronnen

Organisatorische factoren

- Bevlogen leiderschap
- Rolduidelijkheid
- Vertrouwen in leiderschap

Sociaal

- Waardering
- Steun van supervisor
- Steun van collega's

Groei

- Prestatie feedback
- Leer- & ontwikkelingsmogelijkheden

Werk/taak

- Autonomie
- Zinvol werk
- Gebruik van vaardigheden
- Afwisseling

Persoonlijke Factoren

Individuele factoren

- Veerkracht
- Flexibiliteit
- Vermogen om te herstellen  
- Grenzen stellen

Welzijn

- Bevlogenheid
- Burn-out symptomen
- Algemene gezondheid
- Werktevredenheid

Inzetbaarheid

- Verloop intentie
- Werkvermogen

Gezondheid

- Spanningsklachten
- Slaapproblemen

De Binqy-balans

Test hier hoe bepaalde energiebronnen, stressfactoren en persoonlijke factoren je energieniveau kunnen beïnvloeden
Battery Image Battery Image Battery Image

Samenwerkende Universiteiten

Ontwikkeld met ervaring van

Ku Leaven
Utrecht University
VU Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Univesiteit Leiden

Zeg hallo tegen een blijer
en gezonder team

Boek een Demo