Veerkracht: 8 tips om je team veerkrachtiger te maken

Kim Erich
26/2/24

In de rol van manager speel je een zeer belangrijke rol bij het bevorderen van de veerkracht van je team. Als manager ben je namelijk verantwoordelijk voor het creëren van een ondersteunende en stimulerende werkomgeving. Veerkrachtige medewerkers presteren beter, voelen zich beter en blijven langer betrokken bij hun werk. Maar wat is veerkracht eigenlijk en hoe kun je als manager je team helpen veerkrachtiger te worden? In deze blog delen we inzichten, tips en strategieën om de veerkracht van je team te vergroten.

Wat is veerkracht?

Laten we beginnen met het begrijpen van wat veerkracht eigenlijk is. Veerkracht verwijst naar het vermogen om stress, tegenslagen en veranderingen effectief het hoofd te bieden. Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om zich aan te passen, problemen op te lossen en te gedijen, zelfs onder druk.

Welke eigenschappen hebben veerkrachtige medewerkers?

Veerkrachtige medewerkers vertonen enkele kenmerkende eigenschappen:

Emotionele regulatie: Emotionele regulatie betekent het vermogen om bewust emoties te herkennen en te beheersen. Hoewel veerkrachtige werknemers doorgaans optimistisch zijn, ervaren ze uiteraard ook wel eens negatieve emoties. Het vermogen om deze emoties te reguleren, voorkomt echter dat ze erin blijven hangen. Veerkrachtige werknemers kunnen daarom stressvolle situaties aan zonder overweldigd te raken, waardoor ze in staat blijven om doelgericht en effectief te werken.

Zelfcompassie: Zelfcompassie betekent dat werknemers zichzelf benaderen met vriendelijkheid en begrip. Veerkrachtige werknemers beseffen dat iedereen fouten maakt en zullen zichzelf dan ook niet constant bekritiseren. Dit resulteert in meer zelfwaardering en versterkt de mentale veerkracht. Dit geeft werknemers meer zelfvertrouwen om met uitdagingen om te gaan.

Cognitieve flexibiliteit: Dit gedrag omvat het vermogen om je denkwijze aan te passen. Veerkrachtige werknemers herkennen wanneer hun manier van denken negatieve resultaten oplevert of niet helpend is en zijn bereid om hun perspectief te veranderen. Dit betekent dat ze openstaan voor nieuwe ideeën, benaderingen en oplossingen. Ze zijn in staat om creatieve oplossingen te vinden om met uitdagingen om te gaan.

8 tips om de veerkracht van medewerkers te vergroten

1. Bied Ondersteuning en Erkenning: Als manager kun je de veerkracht van jouw team vergroten door een ondersteunende omgeving te creëren waarin je medewerkers zich gewaardeerd voelen. Door actief naar hen te luisteren, hun inspanningen te erkennen en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is, bouw je een vertrouwensband op die veerkracht bevordert. Jouw medewerkers weten tenslotte dat ze op jou kunnen rekenen in lastige situaties, waardoor zij uitdagingen met meer zelfvertrouwen aangaan.

Erkenning voor inspanningen tonen

2. Communiceer Effectief: Open en transparante communicatie zorgt ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie. Ze begrijpen wat er speelt en waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Dit verhoogt hun begrip en vermindert mogelijke angst of onzekerheid, wat de veerkracht bevordert.

3. Stel Duidelijke Doelen: In jouw rol als manager, heb je de mogelijkheid om heldere doelen te stellen voor jouw team. Deze doelen bieden een duidelijke richting en focus. Jouw medewerkers begrijpen wat er van hen wordt verwacht en hebben een helder beeld van wat ze moeten bereiken. Dit voorkomt verwarring en voorziet hen van een concreet doel om naartoe te werken.

Het is belangrijk dat je als manager regelmatig peilt of er obstakels zijn waarbij je kunt helpen. Telkens wanneer jouw medewerkers een doel succesvol bereiken, vergroot dit hun zelfvertrouwen en versterkt het hun gevoel van competentie. Dit draagt bij aan hun veerkracht, omdat ze dan erkennen dat ze in staat zijn om obstakels te overwinnen.

Bovendien zijn doelen krachtige motivators. Als manager, daag je jouw team voortdurend uit om uitdagingen aan te gaan en te groeien door het omgaan met complexe situaties. Dit versterkt hun veerkracht, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met veranderingen en tegenslagen.

4. Ontwikkel Vaardigheden: Het investeren in de ontwikkeling van je team zal hun veerkracht enorm versterken. Ze zullen nieuwe vaardigheden leren, wat hun gevoel van competentie versterkt. Dit vergroot hun zelfvertrouwen om met uitdagingen om te gaan. Als manager is het van belang om voldoende ontwikkelingskansen te bieden en regelmatig te peilen of er behoefte is aan meer uitdaging in het werk. Als daar behoefte aan is, kun je samen kijken welke training, cursus, opleiding of nieuw project voor de gewenste uitdaging kan zorgen.

5. Flexibiliteit Aanmoedigen: Het aanmoedigen van flexibiliteit stelt medewerkers in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om uitdagingen te zien als kansen voor groei. Als manager kun je dit aanmoedigen door hen te laten experimenteren met verschillende benaderingen voor uitdagingen. Wanneer iets niet werkt moeten zij verplicht zoeken naar een andere oplossing. Dit leert hen om niet sterk vast te houden aan vooraf bepaalde verwachtingen of plannen. Het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen maakt je team weerbaar en veerkrachtig.

6. Zelfzorg: Je kent het wel. Stress en vermoeidheid kunnen je mentale en emotionele capaciteiten verminderen, waardoor zelfs kleine taken overweldigend kunnen zijn en de tranen spontaan in je ogen springen. Je vermogen om met uitdagingen en complexe situaties om te gaan neemt af. Dit benadrukt het belang van zelfzorg en stressmanagement om veerkracht te behouden. Als manager kun je zelfzorg bij jouw team stimuleren door hen flexibel om te laten gaan met hun taken en werktijden, evenals het aanbieden van mindfulness- of stressreductieprogramma's. Tot slot is het belangrijk dat jouw team weet dat er ruimte is voor gesprekken over stress en zelfzorg en dat het toegestaan en zelfs aangemoedigd wordt om regelmatig een korte pauze te nemen. 

7. Stressmanagement: Leer je team effectieve stressmanagement technieken, aangezien het vermogen om stress te hanteren en te verminderen van groot belang is voor veerkracht. Het aanleren van gezonde manieren om met stress om te gaan, helpt je medewerkers om kalm en gefocust te blijven, zelfs onder druk. Voorbeelden van een paar relatief eenvoudige technieken zijn: mindfulness- meditatie oefeningen, ademhalingsoefeningen of progressieve spierontspanning. Deze laatste techniek leert medewerkers hoe ze spanning in hun spieren kunnen verminderen door systematisch verschillende spiergroepen aan te spannen en weer te ontspannen.

8. Positieve Feedback: Geef geregeld positieve feedback en erkenning aan je medewerkers om hun gevoel van eigenwaarde te versterken. Als manager kun je een cultuur van positieve feedback en waardering creëren door regelmatig de prestaties en toewijding van je teamleden te benadrukken en hoe deze een positieve invloed hebben op het team en de organisatie. Moedig in teamvergaderingen ook aan dat medewerkers elkaar constructieve feedback geven.

Conclusie

Door deze strategieën te implementeren, kun je een werkomgeving creëren waarin je medewerkers zich gewaardeerd, gesteund en veerkrachtig voelen. Dit zal niet alleen hun individuele prestaties en welzijn verbeteren, maar ook bijdragen aan het succes van het hele team en de organisatie. Win-win-win dus!

Geschreven door
Kim Erich

Andere posts

Zeg hallo tegen een blijer
en gezonder team

Boek een Demo