Het reïntegratieproces na burn-out: zo ondersteun jij je medewerkers

Kim Erich
27/3/24

Dat een werknemer uitvalt door een burn-out kan zomaar gebeuren. Na verloop van tijd heeft deze werknemer in goed overleg met de bedrijfsarts besloten weer aan het werk te willen. Maar hoe begint een reïntegratieproces? Hoe kan jij je werknemer(s) zo goed mogelijk ondersteunen in dit proces? En wat zijn de risico's van onvoldoende ondersteuning en begrip? In deze nieuwe blog beantwoord ik deze vragen. Lees rustig verder!

Activiteiten die energie geven

Het proces van reïntegratie na een burn-out begint met het erkennen van de behoefte aan zelfzorg en herstel. Het is (helaas) niet slechts een kwestie van rust nemen; het gaat ook om het identificeren van activiteiten die energie geven en het herstellen van de energiebalans van de werknemer.

Een belangrijk aspect van het reïntegratieproces is dan ook het herkennen en toepassen van deze activiteiten die de werknemer energie geven. Dit kan soms verwarrend zijn voor managers wanneer zij signalen krijgen dat een werknemer bezig lijkt met 'plezierige' activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het werk. Echter, deze activiteiten zijn van groot belang voor het herstelproces, aangezien ze helpen bij het opbouwen van veerkracht en het herstellen van de energiebalans.

Het reïntegratieplan: kleine stappen

Het opstellen van een reïntegratieplan is belangrijk voor een succesvolle terugkeer naar de werkomgeving. Een effectief reïntegratieplan omvat het nemen van kleine stappen en het bieden van de juiste begeleiding. Begin met het opstellen van realistische doelen en verwachtingen en moedig de werknemer aan om hun grenzen aan te geven. Regelmatige 'check-ins' bij de werknemer zijn noodzakelijk om de voortgang te monitoren en eventuele aanpassingen aan het plan te maken indien nodig. Als blijkt dat plan A bijvoorbeeld nog iets te veel van de werknemer vraagt, dan doen jullie dus nog een stapje extra terug. Vraag in de gesprekken met de werknemer ook regelmatig welke werkzaamheden het meest energie geven. Uiteraard vraagt elke baan soms om (kleine) taken die minder energie geven, maar laat de werknemer daar in deze periode nog niet te veel mee beginnen. Een werknemer kan de werkplek associëren met de periode van uitval, dus het is goed om de werkplek eerst weer een prettige omgeving te laten worden.

Risico's van onvoldoende ondersteuning en begrip

Het negeren van de behoeften van de werknemer tijdens het reïntegratieproces en te veel van de werknemer vragen in één keer, kan ernstige gevolgen hebben. Het kan leiden tot verdere uitval/ terugval en zelfs tot langdurige schade aan de gezondheid van de werknemer. Daarom is het heel belangrijk dat jij als manager begrip toont voor dit proces en de juiste ondersteuning biedt om het herstel te bevorderen. Dat betekent meebewegen met en luisteren naar de behoeften van de werknemer en niks forceren.

Als manager draag jij dus een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van jouw werknemers. Door het reïntegratieproces serieus te nemen en de juiste ondersteuning te bieden, kun je bijdragen aan het herstel en welzijn van jouw team!

Geschreven door
Kim Erich

Andere posts

Zeg hallo tegen een blijer
en gezonder team

Boek een Demo